شركت ايران زر در سال 1337 تاسيس شده و در سال 1348 پروانه ي بهره برداري را از سازمان صنايع ايران دريافت كرده است. در اين نيم قرن فعاليت، مجموعه توانسته به موقعيت هاي جهاني از جمله بهره گيري از برترين ماشين آلات زرگري روز و ادغام شش كارخانه ي مجزا بصورت مرتبط در مكان واحد دست يابد. كه بنا بر تشخيص صاحب نظران طلا و جواهر، الحاق نام شركت در ميان ده كارخانه ي برتر جهان بديهي است. در زمينه ي صادرات نيز، مجموعه طبق نظر پيس كسوتان فروش بازار دبي و تركيه، پس از ايتاليا رتبه ي نخست را به خود اختصاص داده است.